Ett ekonomiskt bidrag till dina projekt
Inom banksektorn innebär finansiering att en bank eller ett kreditinstitut lånar ut en summa pengar till någon (en person, ett företag, ett samhälle) för att denne ska kunna genomföra ett projekt. Finansieringen tar sedan formen av en kredit eller ett lån och innebär skyldigheter för långivaren, som kallas borgenär, och låntagaren, som kallas gäldenär.

Förpliktelser i samband med finansieringen
– Borgenärens skyldigheter: Den borgenär som beviljar finansieringen förbinder sig att ställa den summa pengar som gäldenären behöver till förfogande för gäldenären. Detta åtagande kännetecknas av en finansiell överföring från långivaren till låntagaren. Före denna överföring och finansieringsavtalet gör långivaren en riskanalys för att avgöra om den kommer att gå med på att låna ut pengar, till vilket belopp och på vilka villkor.

– Gäldenärens skyldigheter: När finansieringen har avtalats och pengarna har överförts från borgenären till gäldenären förbinder sig gäldenären att återlämna pengarna till borgenären inom en viss tidsperiod. Summan består av kapitalet och räntan på lånet. Den operation som består i att återlämna pengarna från finansieringen är återbetalning av krediten.